Biblioteka Centrum BiostrukturyBiblioteka specjalistyczna


Biblioteka jest czynna w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.mgr Agnieszka Pyza

tel. 22 628-10-41 wewn. 1016

agnieszka.pyza@wum.edu.pl

x

ul. Chałubińskiego 5

02-004 Warszawa