Obrony Rozpraw Doktorskich

Dyrektor i Rada Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawiadamiają,  że dnia  18 stycznia 2018 r. w sali  wykładowej im. L. Paszkiewicza (Budynek Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5, I piętro) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

________________________________________

Obrona rozprawy doktorskiej lek. Anny Czekalskiej - godz. 12.00

temat: Zbadanie roli peroksyredoksyn oraz układu tioredoksyna-reduktaza tioredoksyny w szpiczaku

promotor: prof. dr hab. Dominika Nowis

recenzenci: prof. dr hab.  Krzysztof Giannopoulos, dr hab. Agnieszka Loboda

Streszczenie pracy doktorskiej  |  AbstractZ pracą można się zapoznać w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63.