Obrony Rozpraw Doktorskich

Dyrektor i Rada Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawiadamiają,  że dnia  15 marca 2018 r. w sali  wykładowej im. L. Paszkiewicza (Budynek Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5, I piętro) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

________________________________________

Obrona rozprawy doktorskiej lek. Witolda Tarkowskiego - godz. 12.00

temat: Udział roztoczy z rodzaju Demodex w etiopatogenezie wybranych chorób oczu

promotor: dr hab. Daniel Młocicki

promotor pomocniczy: dr Joanna Moneta-Wielgoś

recenzenci: dr hab. Elżbieta Gołąb, dr hab. Anna M. Roszkowska

Streszczenie pracy doktorskiejZ pracą można się zapoznać w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63.