Obrony Rozpraw Doktorskich

Dyrektor i Rada Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawiadamiają,  że dnia  8 czerwca 2017 r. w sali  wykładowej im. L. Paszkiewicza (Budynek Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5, I piętro) odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

________________________________________

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Marii Jastrzębskiej - godz. 10.30

temat: Ocena wpływu sposobu przygotowania i warunków sterylizacji radiacyjnej na właściwości mechaniczne i fizykochemiczne allogenicznych przeszczepów kostnych
promotor:    
  dr hab. Artur Kamiński
recenzenci:   
prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski, prof. dr hab.  Jarosław Czubak

Streszczenie pracy doktorskiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Grażyny Nurzyńskiej - godz. 11.30

temat: Zakażenia Nawrotowe Clostridium difficile w dużym szpitalu klinicznym – etiologia i epidemiologia
promotor:       
dr hab.  Hanna Pituch
recenzenci:    
prof. dr hab. Katarzyna Dzierżanowska- Fangrat, prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć

Streszczenie pracy doktorskiej

Obrona rozprawy doktorskiej  mgr Ewy Kosykowskiej - godz. 12.30

temat: Oporność na karbapenemy szczepów z rodzaju Acinetobacter i Pseudomonas oraz opracowanie metody szybkiej detekcji wybranych karbapenemaz
promotor:      
prof. dr hab.  Grażyna Młynarczyk
recenzenci:   
dr hab. Elżbieta Tryniszewska, dr hab. Rafał Gierczyński
Streszczenie pracy doktorskiej

________________________________________

Z pracami można się zapoznać w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63.