Obrony Rozpraw Doktorskich

Dyrektor i Rada Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawiadamiają,  że dnia  18 maja 2017 r. w sali  wykładowej im. L. Paszkiewicza (Budynek Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5, I piętro) odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

________________________________________

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Toneckiej - godz. 11.30

temat: Rola ścieżki sygnałowej CD200-CD200R w mysim modelu zapalenia jelita
promotor:    
prof. dr hab. Dominika Nowis
recenzenci:   
prof. dr hab. Anna Winnicka, dr hab. Jakub Fichna

Streszczenie pracy doktorskiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Zofii Pilch - godz. 12.30

temat: Wpływ receptora CD200 na odpowiedź przeciwnowotworową w mikrośrodowisku guza
promotor:    
prof. dr hab. Dominika Nowis
recenzenci:    
dr hab. Magdalena Chechlińska, prof. dr hab. Tomasz Motyl

Streszczenie pracy doktorskiej

Obrona rozprawy doktorskiej lek. Piotra Giereja - godz. 13.30

temat: Ekspresja rezystyny w wątrobie pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby a morfologiczno-kliniczne wykładniki choroby
promotor:    
prof. dr hab. Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska
recenzenci:    
prof. dr hab. Krystyn Sosada, prof. dr hab. Justyna Szumiło

Streszczenie pracy doktorskiej

________________________________________

Z pracami można się zapoznać w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63.