Obrony Rozpraw Doktorskich

Dyrektor i Rada Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawiadamiają,  że dnia  14 grudnia 2017 r. w sali  wykładowej im. L. Paszkiewicza (Budynek Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5, I piętro) odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

________________________________________

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Strawy-Patyk - godz. 12.00

temat: Diagnostyka deplecji mitochondrialnego DNA w praktyce klinicznej

promotor: prof. dr hab. Rafał Płoski

recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Socha, dr hab. Agnieszka Ługowska

Streszczenie pracy doktorskiej  |  Abstract


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Zabost - godz. 13.00

temat: Morfogeneza naczyń chłonnych serca podczas rozwoju osobniczego

promotor: dr hab.  Anna Ratajska

promotor pomocniczy:  dr Ewa Jankowska-Steifer

recenzenci: dr hab. Dariusz Nowak, prof. dr hab. Paweł Sysa

Streszczenie pracy doktorskiej  |  Abstract


Obrona rozprawy doktorskiej lek. Małgorzaty Litwiniuk-Kosmali - godz. 14.00

temat: Analiza zawartości wybranych czynników regulujących angiogenezę i ich potencjalny wpływ na właściwości biologiczne ludzkiej błony owodniowej

promotor: dr hab. Tomasz Grzela

recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Jerzak, dr hab. Wanda Stankiewicz


Streszczenie pracy doktorskiej  |  Abstract


Z pracami można się zapoznać w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63.