Obrony Rozpraw Doktorskich

Dyrektor i Rada Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawiadamiają,  że dnia  16 listopada 2017 r. w sali  wykładowej im. L. Paszkiewicza (Budynek Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5, I piętro) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

________________________________________

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Damiana Mataka - godz. 12.00

temat: Hipoksja jako regulator komórek inicjujących raka nerki

promotor:  prof. dr hab.  Cezary Szczylik

promotor pomocniczy: dr Anna Małgorzata Czarnecka

recenzenci:  prof. dr hab. Andrzej Siedlecki, prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz


Streszczenie pracy doktorskiej  |  Abstract

________________________________________

Z pracą można się zapoznać w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63.