Terminy Posiedzeń Rady NaukowejTerminy posiedzeń Rady Naukowej Centrum Biostruktury w I semestrze roku akademickiego 2017/2018


19 października 2017 r.

16 listopada 2017 r.

14 grudnia 2017 r.

18 stycznia 2018 r.

22 lutego 2018 r.