Poczta elektroniczna studentów

Każdy student WUM otrzymuje konto i adres e-mail na okres trwania studiów. Po ich ukończeniu konto studenta jest zamykane. Adres e-mail studenta tworzony jest wg wzoru:

sXXXXXX@student.wum.edu.pl

Login i hasło do poczty są tożsame z loginem i hasłem studenta w Centralnym Systemie Autoryzacji. Z poczty można korzystać na dwa sposoby: przez przeglądarkę internetową i przez program pocztowy.

Studencka poczta elektroniczna dostępna jest przez przeglądarkę pod adresem Webmail.student.wum.edu.pl. Link do poczty elektronicznej studentów dostępny jest także na stronie głównej witryny WUM oraz w Portalu SSL-VPN.

Konfiguracja programu pocztowego:
POP3: mx20.wum.edu.pl (port: 995)
SMTP: mx20.wum.edu.pl (port: 25 lub 465)

Studenci może wystąpić indywidualnie o utworzenie aliasu imiennego typu:

jan.kowalski@student.wum.edu.pl

Wniosek o utworzenie aliasu należy przesłać na adresy@wum.edu.pl z uczelnianego konta pocztowego, z podaniem "Alias imienny" w temacie e-maila.