Pracownicy działu

Legenda oznaczeń: CBI - Centrum Biblioteczno-Informacyjne, CA - Collegium Anatomicum

  

Kierownik Działu

Robert Pawlak, CBI pok. 332
robert.pawlak@wum.edu.pl

Zastępca Kierownika

Radosław Plewiński, CBI pok. 331
radoslaw.plewinski@wum.edu.pl

 

Administracja  CBI pok. 336

Aleksandra Żelechowska
aleksandra.zelechowska@wum.edu.pl

 
  

SERWIS
Sekcja Wsparcia Użytkowników        

Kierownik Sekcji
Piotr Markiewicz, CBI pok. 330
piotr.markiewicz@wum.edu.pl

Maciej Kaszo-Zgierski, CBI pok.337
maciej.kaszo-zgierski@wum.edu.pl

Łukasz Szarewicz, CBI pok.337 
lukasz.szarewicz@wum.edu.pl

Mirosław Pawlak, CBI pok. 329
miroslaw.pawlak@wum.edu.pl

Przemysław Woźniak, CA
przemyslaw.wozniak@wum.edu.pl

Roman Mosoryn, CBI pok. 337
roman.mosoryn@wum.edu.pl

  

ADMINISTRATORZY
Sekcja Utrzymania Infrastruktury Informatycznej        

Kierownik Sekcji
Marcin Rożek, CBI pok. 330
marcin.rozek@wum.edu.pl

Michał Buczyński, CBI pok. 344
michal.buczynski@wum.edu.pl

Jarosław Działa, CBI pok. 344
jaroslaw.dziala@wum.edu.pl

Konrad Jędrzycki, CBI pok. 333
konrad.jedrzycki@wum.edu.pl

Łukasz Szlachetka, CBI pok. 337 
lukasz.szlachetka@wum.edu.pl

Marcin Wojciechowski, CBI pok. 333
marcin.wojciechowski@wum.edu.pl

Marek Magdziak, CA
marek.magdziak@wum.edu.pl

 
       
  

INSTALATORZY
Sekcja Instalacji Niskoprądowych

p.o. Kierownika Sekcji
Robert Pawlak, CBI pok. 332
robert.pawlak@wum.edu.pl 

Arkadiusz Fijalski, CBI pok. 329A
arkadiusz.fijalski@wum.edu.pl

Emil Kucharski, CBI pok. 332
 emil.kucharski@wum.edu.pl

Witold Paluszek, CBI
witold.paluszek@wum.edu.pl

Marcin Szarewicz, CBI pok. 329A
marcin.szarewicz@wum.edu.pl

  

PROGRAMIŚCI
Sekcja Rozwoju Systemów Informatycznych

Kierownik Sekcji
Paweł Picewicz, CBI pok. 340A
pawel.picewicz@wum.edu.pl

Adrian Kościński, CBI pok. 334
adrian.koscinski@wum.edu.pl 

Piotr Lewandowski, CBI pok. 338A
piotr.lewandowski@wum.edu.pl

Bogusław Staszczyk, CBI pok. 338A
boguslaw.staszczyk@wum.edu.pl

Michał Sztulpa, CBI pok. 334
michal.sztulpa@wum.edu.pl

Waldemar Sztulpa, CBI pok. 338A
waldemar.sztulpa@wum.edu.pl

Marta Kościńska, CBI pok. 334
marta.koscinska@wum.edu.pl

Paweł Suchwałko, CBI pok. 340A
pawel.suchwalko@wum.edu.pl

Piotr Osiak, CBI pok. 340A
piotr.osiak@wum.edu.pl

Bartosz Wójcik, CBI pok. 340A
bartosz.wojcik@wum.edu.pl

Bartosz Szewczyk, CBI pok. 340A
bartosz.szewczyk@wum.edu.pl

Tomasz Jarząbek, CBI pok. 336 - projekt Q
tomasz.jarzabek@wum.edu.pl

Przemysław Piórkowski, CBI
przemyslaw.piorkowski@wum.edu.pl - projekt Q