Informator IT dla pracowników i uczestników studiów doktoranckich WUM, 2010