Dział Informatyki przeniesiony

Z dniem 27.06.2012 r. Dział Informatyki został przeniesiony na 3 piętro do Budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego.