Informator IT dla studentów 2013/2014

Jak co roku, Dział Informatyki i Oficyna Wydawnicza WUM przygotowały Informator IT dla studentów rozpoczynających naukę na naszej Uczelni. Informator w przyjaznej formie prezentuje zasoby informatyczne WUM i zawiera skrócone instrukcje korzystania z takich narzędzi, jak System Centralnego Wydruku czy Portal SSL-VPN.

Książeczka zostanie rozdystrybuowana przez dziekanaty razem z Elektronicznymi Legitymacjami Studenckimi. W wersji elektronicznej jest dostępna już teraz w zakładce Instrukcje i dokumenty.