Licencja SAS przedłużona do 31.05.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny odnowił roczną umowę licencyjną na oprogramowanie SAS, służące do obliczeń statystycznych i prezentacji danych. Uczelnia ma prawo do nieodpłatnego udostępniania SAS wykładowcom, pracownikom naukowym i studentom w ramach „Programu Akademickiego SAS”. Licencja ważna jest do 31 maja 2014 r.

Pliki instalacyjne (dla systemów operacyjnych Windows i Linux) oraz formularz rejestracyjny użytkownika są dostępne w Centrum Pobierania Oprogramowania przez Portal SSL-VPN https://ssl.wum.edu.pl.

Po wypełnieniu formularza użytkownik otrzyma e-mailem pliki potrzebne do przedłużenia działania programu.