WiFi InternetWUM – sieć bezprzewodowa w akademikach

Od listopada br. sieć bezprzewodowa WUM obejmuje poza Rektoratem, Centrum Dydaktycznym i pomieszczeniami Farmacji również akademiki przy ul. Batalionu Pięść 9 i ul. Karolkowej. W przypadku pracowników i studentów WUM logowanie do sieci WiFi InternetWUM na terenie akademików odbywa się podobnie jak logowanie do sieci WiFi internet na terenie Kampusu Banacha – za pomocą loginu i hasła w Centralnym Systemie Autoryzacji. Natomiast goście mogą otrzymać jednorazowe konta dostępu od administratorów akademików.