Przerwa w dostępie do systemów informatycznych WUM w środę 17.11.2010

Z uwagi na pilną konieczność przeprowadzenia konserwacji serwerów aplikacji webowych wystąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych WUM: Workflow, Pensum, CBS, Akademiki w dniu 17 listopada 2010 r. w godzinach 16.00 - 17.30.