System rezerwacji sal seminaryjnych WUM

Na początku listopada 2010 r. został uruchomiony system rezerwacji sal, dostępny przez Portal SSL-VPN. System umożliwia pracownikom WUM dokonywanie rezerwacji na wybrane terminy sal seminaryjnych WUM. Każda sala ma swoją metryczkę (nr, lokalizacja, powierzchnia, wyposażenie itp.) i opiekuna, który zarządza rezerwacjami (potwierdza je lub anuluje). Sale można wyszukiwać po zadanych kryteriach, takich jak liczba miejsc, kategoria czy możliwość skorzystania z bezprzewodowego internetu. Pierwszeństwo w składaniu rezerwacji mają jednostki dydaktyczne, rezerwujące sale na zajęcia w nadchodzącym semestrze.