Nowa witryna Wydziału Farmaceutycznego

Dział Informatyki WUM we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym zbudował nową autonomiczną witrynę internetową Wydziału, dostępną pod adresem www.wf.wum.edu.pl.

Witryna składa się z trzech sekcji: głównej – zawierającej ogólne informacje o Wydziale, branżowej oraz Wirtualnego Dziekanatu, w którym są publikowane informacje przeznaczone dla studentów kierunków: farmacji i analityki medycznej. Zawiera także linki do potrzebnych studentom narzędzi WUM, takich jak Portal SSL-VPN, oraz informacje pobierane na stronę WF za pomocą kanałów RSS z innych witryn WUM. Takie treści, jak komunikaty Działu Informatyki czy aktualności Biura Karier będą się pojawiać automatycznie na stronie Wydziału Farmaceutycznego niemal natychmiast po tym, jak zostaną opublikowane na macierzystych witrynach.

Witryna będzie redagowana przez Dziekanat i pracowników jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału.