Obrony Rozpraw Doktorskich

Dyrektor i Rada Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawiadamiają,  że dnia  27 kwietnia 2017 r. w sali  wykładowej im. L. Paszkiewicza (Budynek Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5, I piętro) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

________________________________________

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anety Ścieżyńskiej - godz. 11.00


temat:
Zastosowanie sekwencjonowania następnej generacji w celu identyfikacji i charakterystyki profilu mutacji genu ABCA4 u pacjentów z dziedzicznymi chorobami siatkówki
promotor:     
dr hab. Monika Ołdak
recenzenci:  
prof. dr hab. Marzena Gajęcka, dr hab. Jakub Kałużny


Streszczenie pracy doktorskiej   |    Abstract

Recenzja autorstwa prof. dr hab. prof. dr hab. Marzeny Gajęckiej

Recenzja autorstwa prof. dr hab. dr hab. Jakuba Kałużnego

________________________________________

Z pracą można się zapoznać w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63.