Identyfikator służbowy (ELP)

Identyfikator (ELP) to dokument potwierdzający status pracownika WUM. Przysługuje wszystkim pracownikom WUM zatrudnionym na umowę o pracę oraz uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez WUM. Zawiera imię, nazwisko i zdjęcie pracownika, nazwę jednostki, w której jest zatrudniony oraz datę wydania. Identyfikator wyposażony jest w chip, który pozwala na zakodowanie takich funkcji, jak:

  • Karta do Systemu Centralnego Wydruku. Umożliwia kopiowanie i drukowanie na urządzeniach systemu.
  • Karta biblioteczna. Umożliwia korzystanie z wypożyczalni biblioteki WUM.
  • Karta wejściówka (dostępowa). Umożliwia wstęp do wybranych pomieszczeń.

Identyfikatory są drukowane na specjalnej drukarce przez Dział Informatyki i przekazywane do Kancelarii. Nowi pracownicy powinni umówić się z Działem Fotomedycznym WUM na wykonanie zdjęcia do identyfikatora, ewentualnie dostarczyć zdjęcie legitymacyjne do pok. 344B w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym. W celu odbioru gotowej ELP należy kontaktować się z Kancelarią Uczelni (Rektorat, pok. 009, tel. 0-22 57 20 902).

UWAGA w przypadku zagubienia identyfikatora należy powiadomić Dział Informatyki na adres elp@wum.edu.pl – zostanie wystawiony duplikat.