Instrukcja korzystania ze sklepu intranetowego WUM

sklep

poza siecią WUM przez Portal SSL-VPN (zakładka Sklep intranetowy)